Är det fyra partier som styr Örebro?

2:09 min

Trots att Vänsterpartiet inte sitter med i ledningen av Örebro kommun så får man regelbunden information av de styrande och sitter också med vid gruppmöten. Oppositionens Anders Åhrlin, Moderaterna tycker att det ser ut som om Vänsterpartiet har ett stort inflytande över politiken utan att det redovisas öppet.

Och det tycker Åhrlin ska bli tydligt för väljarna.

– Örebroarna borde få veta om Vänsterpartiet är med och styr kommunen. Vad innebär det när man också lyssnar till de förslag och idéer som V ger? Det vill Örebroarna veta och det vill vi veta, tycker Åhrlin, M.

Släpper igenom budgeten

Är det tre eller fyra partier som leder Örebro kommuns politik? Sen valet har Vänsterpartiet en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Den innebär att Vänstern röstar på sin egen budget så de styrandes budget kan går igenom i fullmäktige utan att någon annan kan få fler röster. Vidare har man fått en del platser i olika nämnder. Och så ska man få en del information innan nämndsammanträden. Något som Moderaterna och Folkpartiet formellt protesterat mot i Tekniska nämnden. Anders Åhrlin, Moderaterna tror inte att Vänsterpartiets inflytande stannar vid det.

– Jag tror ju då att Vänsterpartiet självklart kommer använda det här inflytandet för att få igenom en mer vänsterinriktad politik.

Nöjd med kontakten

Murad Artin är vänsterns företrädare i örebro kommun, han tycker att mandatperioden har börjat bra.

– De är beroende av oss eftersom de inte har majoritet i kommunfullmäktige!

Vänstern har också lyckats få igenom ett och annat förslag, medger Artin.

Finns gränser menar majoriteten

De styrande politikerna vill inte kännas vid att det skulle vara något formellt samarbete med Vänsterpartiet. Lennart Bondeson är kristdemokrat och vice kommunstyresleordförande.

– Att de skulle finnas med regelbundet på våra gruppmöte, det är inte tanken. Det kommer vi att följa upp så att det inte är så. Men en gång i månaden då de kan få möta ordförande och vice ordföranden i nämnderna och få information om vad som är på gång, där går gränsen, förklarar Bondeson, KD.

Tror du det finns en risk att det blir en glidning mot vänster, en glidning som ni inte skulle vilja ha?

– Jag är inte ängslig för det. Vi har ett så gott samarbete och är jättetrygga med att vi tre partier tillsammans är majoritet, säger Lennart Bondesson, KD Örebro.