Lärare kränkte elev på skola i Göteborg

Skolinspektionen riktar kritik mot en skola i stadsdelsnämnden Majorna-Linné efter att en mellanstadieelev kränkts av en lärare på skolan vid två tillfällen i oktober förra året utan åtgärd från skolan eller Göteborgs stad.

Enligt anmälan som kom i slutet på oktober förra året så har de två anmälda kränkningarna skett muntligt och inför klasskamrater. En av kränkningarna gjorde att eleven stannade hemma och övervägde att byta skola.

Efter höstlovet har skolans kurator arbetat tillsammans med elever, vårdnadshavare och rektor.

Huvudmannen för skolan, Göteborgs stad tycker inte att eleven har blivit kränkt. Det efter samtal med den berörda läraren som förnekar att ha kränkt eleven och säger sig inte alls minnas det ena tillfället.

Skolan har därför inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att det händer igen, därför kritiserar myndigheten Göteborgs stad och kräver förbättringar. Senast den 20 april ska Göteborgs stad ha vidtagit åtgärderna.