FRA slår fast: Flera it-angrepp mot Sverige under 2014

1:49 min

Försvarets Radioanstalt, FRA, upptäckte under förra året flera it-attacker mot svenska myndigheter som utländska underrättelseorganisationer låg bakom. Det framgår av FRA:s årsrapport för 2014.

– De riktigt avancerade angriparna, det rör sig om utländska underrättelseorganisationer som försöker hacka sig in i svenska datorer för att kunna stjäla information, säger Fredrik Wallin, talesperson på FRA.

Sådana angrepp har ni då upptäckt?

– Ja, den typen av angrepp har vi upptäckt och kunnat spåra tillbaka till angriparna.

FRA har tagit fram ett eget system som kan varna för it-angrepp, och det har testats på ett litet antal myndigheter.

Flera angrepp upptäcktes alltså i fjol, och det handlar om avancerade datorvirus som ett vanligt antivirusprogram inte kan upptäcka.

FRA använder sig av signalspaning för att veta vad systemet ska hålla utkik efter, förklarar Fredrik Wallin.

– En av de saker vi signalspanar på är ju främmande underrättelsetjänsters it-angrepp, och vi kan se vilken typ av virus eller skadlig kod de använder i angrepp ute i världen. Därför kan vi ligga steget före och varna mot de allra mest avancerade angreppen, säger han.

Att myndigheter, universitet och företag utsätts för it-angrepp är något man får räkna med i dag.

FRA:s varningssystem, som kallas TDV, har varit ett försök. Om det ska permantentas och utvidgas är en fråga som just nu bereds på regeringskansliet.

Totalt sett beskriver FRA 2014 som ett intensivt år, där myndigheten har fått prioritera sin verksamhet.

– Det som har präglat verksamheten mest är att vi sett en ökning av den militära verksamheten i Sveriges närområde och det har såklart påverkat oss.

När det har varit ett så här intensivt år, har ni kunnat fullgöra de uppgifter som ålagts er?

– Vi kan ju inte göra riktigt allt som de önskemålen är som vi får från uppdragsgivarna. Vi blir tvungna att prioritera, men där har vi en dialog som försvarsdepartementet leder med uppdragsgivarna där vi bestämmer vad som är viktigast.

Läs mer: Ta del av hela FRA:s årsrapport för 2014