Dom hotar nya studentbostäder

En ny dom där tillfälliga studentbostäder stoppas riskerar att hejda framtida planer i Stockholmsområdet. Det här befarar politiker från både höger- och vänsterkanten i Stockholms län.

Domen handlar om tillfälliga studentbostäder i Kalmar. Mark- och miljödomstolen i Växjö säger nej till tillfälliga studentbostäder eftersom kommunen bland annat inte presenterat långsiktiga planer för hur bristen på studentbostäder ska åtgärdas.

Domstolen anser att tidsbegränsade bygglov för studentbostäder inte bör tillåtas där behovet av dem är permanent.

-- Det finns en risk att domstolar runt om i landet gör samma tolkning och i en region som Stockholm skulle det sätta stopp för varenda planerad studentbostad, säger Teo Strömdahl Östberg, ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation.

Han är ett av namnen som skriver under en debattartikel i Svenska Dagbladet. Politiker från höger- och vänsterblocken i länet är ovanligt överrens i frågan - gör domstolarna här samma bedömning drabbas Stockholms studenter hårt.

– Så fort vi läste det här kände vi oss oroliga. Då kommer det slå hårt mot stockholmarna och de som vill plugga här. Behovet är så extremt stort, säger Teo Strömdahl Östberg på SSCO.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation är ofta inte sen att kritisera tillfälliga lösningar för Stockholms studenter. Men det här fallet är annorlunda, säger Teo Strömdahl Östberg.

– Det är jätteviktigt att vi fokuserar på de permanenta byggloven, men de tar längre tid att planera. Jag är jättekritisk till de som tycker att tillfälliga bostäder är lösningen, men tillfälliga bostäder löser många problem i väntan på de permanenta.

– Det här tillför faktiskt bostäder som unga och studenter kan bo i.