Olika betalsätt försvårar för kunder

1:31 min

Det har blivit svårare för konsumenter att avgöra vad som kostar vad när de ska teckna mobilabonnemang. Det säger Mattias Grafström, vd på Telekområdgivarna, apropå P4 Upplands granskning av telekombranschen.

Förstår du avtalen när du tecknar abonnemang? 

En anledning till det här är att det i dag finns fler olika sätt att ta betalt för själva telefonen.

– Om man vill vara säker på att man gör ett bra val så måste man vara ganska noggrann. Det ställer ganska höga krav på konsumenten och det är säkert så att man inte känner till alla olika möjligheter som finns och det kan ju vara problematiskt om det är så att man inte känner till vilka möjligheter man har, säger Mattias Grafström.

Telekområdgivarna är en organisation som jobbar med att lösa tvister kring bland annat mobilabonnemang, men även verkar för att branschen ska vidta åtgärder om det behövs för att kunder ska bli mer nöjda.

Enligt Mattias Grafström finns det i dag fyra olika modeller för hur operatörerna tar betalt för telefonen när den säljs tillsammans med ett abonnemang.

– Dels finns det ju kvar att man köper som ett paket med abonnemang och telefon och kör en avbetalning som syns genom en förhöjd avgift på räkningen. Sedan finns en variant där man betalar bara för abonnemanget och det sägs att telefonen ingår. Sedan finns det de som inte erbjuder alls att man köper i paket, utan att man köper abonneman och telefon separat. Och sedan finns det också de som hyr ut telefonen, så att man ska lämna tillbaka den efter bindningstidens slut, säger Mattias Grafström.

Kontentan av det här är, enligt honom, att det blir allt svårare för konsumenten att sätta sig in i och välja bland de olika varianterna och vad som kostar vad.

– Jag skulle säga att som konsument ska man aldrig tro att man får någonting. Man får aldrig en mobiltelefon eller en surfplatta eller någonting gratis, utan på ett eller annat sätt betalar man för den, säger Mattias Grafström på Telekområdgivarna.