صفورا صفوی از گروه آبجیز در تور "بهترین‌های سوئد"

11 min

بهترین‌های سوئد نام یک کنسرت موسیقی‌ست که قرار است به صورت یک تور در ماه آپریل در شهرهای مختلف سوئد برگزار شود. در ایده‌ی این برنامه آمده است که در این کنسرت هنرمندانی شرکت دارند که در سوئد مهاجر و تقریبا ناشناس هستند اما در کشورهای خودشان بسیار مشهور و پرطرفدار هستند

. در این برنامه هنرمندانی از اریتره، سوریه، لبنان و ایران شرکت دارند. ناصر رزازی خواننده بسیار نام‌آشنای کرد و صفورا صفوی از گروه آبجیز نیز در این برنامه شرکت خواهند داشت.صفورا صفوی صبح امروز میهمان ما در بخش فارسی رادیو سوئد و بیشتر از خود و این برنامه گفت. برنامه‌ی این کنسرت‌ها و محل برگزاری آنها به شرح زیر است:

هشتم آپریل :  kulturhuset stadsteatern stockholm

 نهم آپریل:  Uppsala konsert & kongress

دهم آپریل: Vara konserthus

یازدهم آپریل:  stora teatern Göteborg

 دوازدهم آپریل:  spira Jönköping