Atoklimpen i samiskt kulturreservat?

Länsstyrelsen har planer på att förvandla Atoklimpen i Joesjötrakten till ett samiskt kulturreservat.

Fjällområdet, som ligger nära norska gränsen, har nyttjats av människor med anknytning till renskötsel sedan förhistorisk tid och fram till i dag.

Här finns också stora mängder spår och lämningar från den samiska världen.

På måndag (9 maj) ska Länsstyrelsens styrelse få information om reservatet.