Könskorrigering kan innebära problem hos myndigheter

1:31 min

Utebliven änkepension och försvunna återbetalningskrav. Det är två administrativa problem som personer som byter personnummer kan stöta på. Socialstyrelsen har gjort en sammanställning.

Socialstyrelsen fick 2012 ett uppdrag av regeringen att utveckla ett kunskapstöd för vård och behandling av personer som genomgår en könskorrigering.

I det uppdraget ingår också att ordna ett samarbete mellan myndigheter för att minska adminstrativa problem som kan uppkomma när någon byter personnummer. Nu har Socialstyrelsen sammanställt vad några myndigheter har uttryckt för svårigheter.

– Det vi framför allt kan se är att det finns ett behov av en viss spårbarhet bakåt, samtidigt som individens integritet måste kunna skyddas. Sedan har inte alla myndigheter automatisk uppdatering från folkbokföringen vilket innebär att den enskilde måste kontakta myndigheten för att få sina uppgifter uppdaterade, säger Åsa Lindberg som är jurist på Socialstyrelsen.

Myndigheterna har själva svarat på vad som skulle kunna vara ett administrativt problem i just deras fall. Några exempel som har kommit fram är:

Kronofogdemyndigheten säger att ett problem för dem är att det finns en risk att personer som bytt personnummer inte nås av betalningskrav. 

Socialstyrelsen har pekat på problematiken kring legitimationer för personer som jobbar inom vård och omsorg.

Pensionsmyndigheten lyfter problemet med änkepension, och att rätten till den försvinner om man byter juridiskt kön från kvinna till man. Systemet med änkepension är på väg bort, och är man gift efter 1989 gäller andra regler. Hittills har ingen blivit drabbad, enligt Pensionsmyndigheten.

– En vinst med det här är att myndigheterna har uppmärksammats på eventuella problem och fått ta ställning till hur de ska kunna lösa. Eftersom det här också redovisats till regeringen så har regeringen också gjorts uppmärksam på vilka problem som finns, säger Åsa Lindberg till P4 Västmanland.