Byggbranschen går som tåget

1:53 min

Den svenska byggindustrin går mycket starkt just nu. Och precis som när det gäller konjunkturen i stort är det hushållen som drar upp byggmarknaden.

– Generellt har det gått väldigt bra. Flerbostadshusbyggandet har kommit igång rejält och även småhusbyggandet börjar nu öka, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges byggindustrier.

Historiskt, hur bra nivåer ligger byggandet på nu?

– De ligger till och med över de nivåerna vi såg 2006-2007. Vi får nog gå tillbaka till 80-talet för att se liknande siffror.

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier delar upp byggmarknaden i tre delar: bostäder, lokaler och anläggningar. Hela branschen går bra, men bostadsbyggandet är det som går bäst och ökar mest.

Förra året påbörjades byggnation av nästan 40 000 bostäder, enligt siffrorna som ännu inte är definitiva. Prognosen för i år är att 42 000 bostäder kommer att börja byggas.

Men det finns smolk i glädjebägaren. Under 2016 spås en liten nedgång i byggandet och det kommer inte alls att gå lika bra för byggbranschen, enligt Johan Deremar.

– Eftersom det kommer restriktioner. Man behöver ökat eget kapital och det kommer att begränsa antalet hushåll som faktiskt kan efterfråga en ny bostad.

Det Johan Deremar pratar om är Finansinspektionens nya krav på att bolånetagare måste amortera. Troligtvis kommer den nya regeln i sommar och den kommer att påverka bostadsbyggandet kraftigt, tror Sveriges byggindustrier.

Regeringens mål om en kvarts miljon nya bostäder fram till år 2020 kommer inte att nås, enligt Johan Deremar.

– Den prognosen är högst osannolik. Här behövs en helt annan politik.

Vad är det ni vill se då?

– Vi vill se att man beaktar att det är hushållen som finanserar nya bostäder i mångt och mycket, men även att man fortsätter arbetet med att se över plan- och bygglagen och se till infrastrukturinvesteringar tillsammans med bostadsbyggande, hur det samspelar, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges byggindustrier.