Orsa kommun hotas att få betala vite - igen

Orsa kommun hotas åter igen av Skolinspektionen med att få betala vite om man inte ser till att åtgärda de brister som finns i den kommunala grundskolorna.

Senast handlade det om att kommunen skulle skicka in sina planer på förbättringsarbetet till myndigheten i februari. Men nu vill Skolinspektionen också se att planerna blir verklighet.

Orsa kommun har därför fått fram till i början av september på sig att rapportera till Skolinspektionen om hur planerna genomförts, annars så kommer Skolinspektionen att de ska ansöka hos förvaltningsrätten om att Orsa kommun får betala vite på en halv miljon kronor.