Myndigheterna i bråk när SGU vill in i Muddus nationalpark

2:11 min

Det har uppstått en konflikt mellan myndigheterna SGU, Sveriges geologiska undersökning, och länsstyrelsen i Norrbotten om det ska vara möjligt att kartlägga berggrunden i nationalparken Muddus.

Länsstyrelsen sade förra året nej till det eftersom kartläggningen bland annat betraktades som prospektering. Men nu har SGU ansökt på nytt om att få komma in i nationalparken i mars.

– Ja, jag hoppas väl att vi ska lyckas med den ambitionen för vi tycker att geologisk heltäckande information är viktigt för landet, säger Kaj Lax, chef vid SGU:s avdelning för mineralresurser.

Myndigheten SGU vill göra så kallade tyngdkraftsmätningar i Muddus mitt i Norrbotten. Det handlar inte om några ingrepp i marken, däremot krävs helikoptertransport av utrustning vid kartläggningen.

Det är berggrunden i nationalparken, som till stor del består av myrmarker och urskogar, som ska kartläggas, och på fler än 90 platser behöver SGU kunna landa.

– Då behöver vi mäta med visst avstånd för att vi ska kunna få en okej bild av hur det ser ut där under. För du kan ju inte se berget, oftast ligger det ju jordarter och annat ovanpå, förklarar Kaj Lax.

Men den intensiva helikoptertrafiken skulle innebära störningar för renskötseln och djurlivet, bedömde länsstyrelsen förra vintern när den avslog SGU:s helikopteransökan.

Länsstyrelsen menade också att mätningarna i nationalparken kunde betraktas som prospektering, som det kallas när någon letar efter nya gruvor.

– Det här är ju skyddat för att bevara djurliv, växtlighet och hela den miljön som finns och då är det inte förenligt med att bedriva gruvverksamhet till exempel och då är det ju ingen mening heller att prospektera efter dom mineralerna, säger Ulf Bergelin, enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ulf Bergelin vill inte uttala sig om länsstyrelsen fortfarande ser SGU:s ambitioner som prospektering eftersom dom nu fått in en ny ansökan att ta ställning till.

Mark- och miljödomstolen passade härom veckan tillbaka frågan om SGU:s helikopterdispens till länsstyrelsen.

Domstolen ser inte mätningarna som prospektering utan som forskning vilket även SGU fortsätter hävda.

– Det vi gör är faktiskt inte prospektering. Vi plockar fram en grundläggande information och vi är inte ute och letar efter malm och det är det som man gör när man prospekterar, säger Kaj Lax.

Men ni skriver samtidigt på er hemsida att resultatet av undersökningarna kommer framförallt komma till nytta inom malmprospektering, hur ska man tolka det?

– Det är fullkomligt korrekt. Det är meningen av den information vi plockar fram ska användas för det ändamålet. Men det kan också användas för andra ändamål. Till exempel även för att förstå ekosystemen som ju också är beroende av geologi, avslutar Kaj Lax.