Kronoberg

Vårdpersonal misstänks ha hängt ut boende på rasistisk hemsida

Personal på ett vårdhem för ungdomar i länet misstänks för att ha hängt ut en boende på hemmet genom att skriva om denne i en artikel på en rasistisk hemsida på nätet.

Artikeln om den boende ska ha skrivits som en insändare för två år sen, men den boende själv såg artikeln först förra veckan. Dessutom finns det detaljer i den som gör att det ganska enkelt går att identifiera den boende.

Den boende som bor kvar på hemmet har bett om att en anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom det kan handla om ett sekretessbrott. Enligt anmälaren förekommer rena felaktigheter i texten och det skulle kunna vara negativt för hen i framtiden.

Nyheterna P4 Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se
0470-72 60 50