آسانژ خواستار لغو حکم بازداشت خود شد

بنیان‌گذار ویکی لیکس، ژولیان آسانژ امروز درخواست تجدید نظر تکمیل شده‌ای خود را به دیوان عالی کشور سوئد می فرستد و همزمان با آن درخواست می‌کند که حکم بازداشتی که برای او در سوئد صادر شده، لغو شود.

 ژولیان آسانژ که متهم به تجاوز جنسی در سوئد است ، از دو سال پیش بصورت پناهنده در سفارتخانه‌ی اکوادور در لندن به سر می‌برد.