Anonyma jobbansökningar utreds

Regeringen ska utreda en ny metod med anonyma ansökningar till jobb inom stat och kommun som innebär att ansökningshandlingarna avidentifieras.

Den som söker jobb ska exempelvis inte behöva uppge namn, adress eller ålder. Syftet är att öka antalet anställda med utländsk bakgrund i det offentliga arbetslivet.

Utredaren, vänsterpartisten Tanja Lindeborg, ska också pröva om anonyma ansökningshandlingar går att förena med offentlighetsprincipen.