"Befolkningsminskning inget att oroa sig för"

- Att folkmängden i Blekinge minskat sedan 1968 är ingenting vi ska oroa oss över.

Det säger Björn Sundström, ekonom och utredare på Sveriges kommuner och landsting.

Att det går bra för en region behöver inte vara samma sak som att regionen växer befolkningsmässigt, menar han.

Björn Sundström kommer från Kiruna i Norrbotten, ett län som förlorat runt 7000 invånare sedan1968.

Så illa ser det inte ut för Blekinges del som minskat med några hundra personer sedan slutet av -60talet.

Men det är en minskning som gör Blekinge unikt i södra Sverige.

Tillsammans med Kalmar är Blekinge det enda län som krympt när det gäller antalet invånare.

Huvudorsaken är att Olofström förlorat flera tusen av sina invånare sedan 60- och 70-talen.

Men Björn Sundström tycker att det här är en naturlig utveckling.

- När industrijobben blir färre så handlar det om en ny ekonomisk geografi, och då har de större regionerna bättre förutsättningar. Då får man anpassa kommunerna efter det, säger han.