Förändringar att vänta på Högskolan i Jönköping

En större omorganisation planeras nu på Högskolan i Jönköping. En stor del av makten kommer i framtiden att centraliseras.

I dag består Högskolan i Jönköping av fyra fackhögskolor med varsin styrelse. En stor del av makten och ansvaret som har funnits hos de fyra styrelserna tas nu bort och flyttas istället till den verkställande direktören på respektive fackhögskola, högskolans och den övergripande stiftelsestyrelsen. Anledningen är att man vill få en effektivare beslutsgång, bland annat.

Det visar förslaget som P4 Jönköping har tagit del av och som ska klubbas i morgon på stiftelsens styrelsemöte.

Att de olika fackhögskolornas styrelser nu tappar inflytande är en del i satsningen att göra Högskolan i Jönköping till ett internationellt universitet i framtiden.