Minus fem miljoner för Sätterstrand

Sätterstrand business park på Hammarö fortsätter att gå med rejäl förlust. Det kommunala bolaget gjorde förra året ett minusresultat på drygt fem miljoner kronor, enligt årsredovisningen.

Under året har kommunen gått in med aktieägartillskott på drygt sju miljoner kronor. 2014 års minusresultat var ändå ungefär som budgeterat.

Noterbart är också att företagsparkens hyresintäkter har ökat med 17 procent, och enligt årsredovisningen har nya kunder tillkommit och befintliga expanderat, men bolagets kostnader har också ökat.