Det blir inget kvinnoförbund inom mp

Det blir inget särskilt kvinnoförbund i miljöpartiet. Partiets kongress i Gävle beslutade på fredagen med stor majoritet att inte inrätta ett sådant utskott.

Språkröret Maria Wetterstrand är nöjd med beslutet.

– Jag tror att det är bra om man jobbar ihop mellan könen för ett bättre jämställt samhälle. Det räcker inte att bara kvinnor jobbar för jämställdhet. Det ska in i hela partiet och inte bara i ett kvinnoförbund, säger Maria Wetterstrand.

Lång debatt föregick beslutet
Till skillnad från e flesta andra partier har miljöpartiet aldrig haft ett särskilt kvinnoförbund. Nu ville nätverket Gröna kvinnor, som funnits sedan i vintras, få officiell status som kvinnoförbund men efter en lång debatt röstade ombuden ned förslaget med siffrorna 101–31 efter att ha lyssnat till bland annat Claudio Aquirre-Bianchi.

– Jämställdheten är en fråga för hela partiet och hela partiet består av både män och kvinnor, sa han.

Förslag på färre kongresser röstades ned
Partiledningen led däremot ett nederlag i frågan om hur ofta miljöpartiet ska ha kongresser. Ledningen ville ha kongress vartannat år i stället för som idag varje år. Det blir för mycket tragglande med detaljer istället för konstruktiva diskussioner, sa partistyrelsens Ulf Holm.

– Vi är väldigt angelägna om att vi går över till att ha kongress vartannat år, sa han.

Lyssnade inte på det örat
Men han talade för döva öron. Partidemokratin är hotad, löd motargumentet, och ombuden lyssnade istället på bland andra Max Andersson från Göteborg och beslutade sedan att behålla principen om partikongress varje år.

– Vi behöver en kongress som har möjlighet att varje år ha lite koll vad vår partiledning fattar för beslut. Medlemmarna måste ha möjligheten att kunna påverka partiets politik, sa Max Andersson, miljöpartiet Göteborg.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se