Gotländsk grisbonde vill inte fixera suggor längre än lagen tillåter idag

2:06 min

Grisnäringens försök med att fixera suggor i samband med att de ska föda smågrisar har skapat debatt den senaste tiden. Grisbonden Staffan Olofsson i Eskelhem tycker inte att det ska göras rutinmässigt och inte så länge som de fem dagar som grisnäringen testat i sitt storskaliga försök.

– Om man ska fixera en sugga i en veckas tid. Då står de ju nästan still hela tiden och kan bara resa sig och lägga sig och det påverkar ju tarmfloran så att de blir hårda i magen. Då får de nästan till hundra procent mjölkstockning när de har grisat och då måste du tillsätta antibiotika, säger Staffan Olofsson.

Branschorganisationen Svenska Pig har i ett kontroversiellt och storskaligt försök som kallas Djuromsorgsprogrammet, testat att fixera suggor i fem dagar vid födseln. Försöket har vi granskat här i Sveriges Radio.

Och det har lett till en debatt både i Sverige och EU och bland grisproducenter.

Staffan Olofsson ställer sig mitt emellan lägren, är för att ha möjligheten att fixera men är emot att fixera rutinmässigt och så lång tid.

– Det är ju onödigt. Man fixerar inte suggan mer än nödvändigt och det är ju precis vid grisningstillfället. Ser man då att alla smågrisar är på benen och pigga, då behöver du inte fixera suggan längre.

Det Svenska Pig vill med försöket att fixera suggor i fem dagar är att undersöka är om det gör att färre spädgrisar dör de första dagarna i livet.

Sverige har en hög smågrisdödlighet där 18 procent av alla kultingar dör tidigt.

Idag kläms många kultingar ihjäl av suggorna, även om den största orsaken är att de svälter eller fryser ihjäl.

Skyddsgrinden räddar liv, säger grisbonden Staffan Olofsson.

– Vi räddar drygt en gris per grisning i snitt.

En majoritet av de svenska gårdarna har skyddsgrindar, enligt Jordbruksverket.

Det de svenska bestämmelserna säger är att man får fixera suggor vid behov. Till exempel om suggan är aggressiv eller sjuk och att det finns en uppenbar risk att djurskötare eller smågrisar skadas. Det får bara ske tillfälligtvis i max tre dygn och bara i undantagsfall längre tid.

Även om svenska grisbönder redan idag fixerar suggor vid behov så säger grisbonden Staffan Olofsson i Eskelhem att skyddsgrinden inte är någon garanti mot att spädgrisar kläms ihjäl av suggan.

– Det kan hända även om suggan är fixerad för hon reser sig upp och dricker och äter. Lägger hon sig ner och inte är observant så kan hon lägga sig på hela kullen för den plats där mamman har legat på är ju varm.