Koldioxidens effekter kan nu mätas

Amerikanska klimatforskare har nu lyckats mäta, istället för att bara räkna ut, att halten av koldioxid i atmosfären påverkar jordens energibalans.

Det handlar om att ökade halter av koldioxid i atmosfären gör att mindre värmestrålning släpps ut i rymden. I stället studsar mer strålning tillbaka mot jorden som blir varmare.

Hittills har man mest använt teoretiska modeller för att räkna ut hur stor påverkan växthusgaser som koldioxid har på strålningen. Men nu kan det alltså finnas empiriska mätningar som bekräftar det här.

I sin artikel beskriver forskarna hur de har lyckats göra mätningar av det här sambandet mellan åren 2000 och 2010 med hjälp av markbaserade instrument i delstaterna Oklahoma och Alaska.


Referens: D. R. Feldman et al. "Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010". Nature 26 februari 2015. DOI: 10.1038/nature14240