Fetmaoperation kan påverka gravida

Gravida som har opererat sig för fetma har minskad risk att få graviditetsdiabetes.

Det visar en svensk stor registerstudie där nästan 600 personer kvinnor som fått en gastric-bypass operation, där en stor del av magsäcken kopplas bort,  jämförts med över två tusen överviktiga kvinnor som inte hade opererats.

Men även om det finns många fördelar med fetmaoperationer, visar studien också att de kvinnor som gjort en fetmaoperation hade högre risk att få för tidigt födda barn.

Det fanns också en liten ökad risk för dödfödda barn eller att barnet dog under första levnadsmånaden. Studien visar att det handlar om få barn, och den var inte statistiskt säkerställd.

För knappt 600 opererade gravida var det tio barn som avled (1.7 procent), vilket var några fler än hos gruppen som inte hade fetmaopererats. I båda grupperna handlade det alltså om få fall.

Kari Johansson som är en av de som gjort studien säger till Vetenskapsradion att fetmaopererade kvinnor bör få särskild vård av mödrahälsovården för att följa upp eventuella risker.

Studien publiceras i New England Journal of Medicine och omfattar fetma-opererade som födde barn under perioden 2006-2011.

Referens: K Johansson et al ” Outcomes of pregnancy after bariatric surgeryN Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):814-24. DOI: 10.1056/NEJMoa1405789.