Politisk debatt om fixeringen av suggor

15 min

De svenska försöken med att fixera suggor, alltså att stänga in dem bakom gallergrindar, så att de bara kan ligga och resa sig men inte vända sig, har väckt uppmärksamhet i EU. Svenska Pig bland annat testar att fixera suggor i fem dagar när de föder, vilket man inte får idag enligt djurskyddsbestämmelserna. Svenska Pig hoppas att det kan leda till att färre spädgrisar dör de första levnadsdagarna, för Sverige har en hög smågrisdödlighet. Men bland grisbönder finns det kritik. Reportage av Anna Jutehammar och Daniel Värjö.

*Debatt om fixeringen och hur den påverkar bilden av Sverige som ett föregångsland för djuskydd med Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och Fredrick Federley, centerpartist och vice ordförande i Eu-parlamentets grupp för djurskyddsfrågor.