Kritik mot svensk fixering av suggor

2:18 min

De svenska försöken med att fixera grisar längre tid än vad som är tillåtet i dag får nu internationell kritik. Försöken riskerar att förstöra den svenska grisnäringens rykte anser djurrättsorganisationen Europgroup for Animals.

Granskning: Kaliber i P1 om fixerade grisar

I det så kallade Djuromsorgsprogrammet har suggor stängts in med gallergrindar i fem dagar vid grisfödsel. Suggorna kan då bara ligga och stå men inte vända sig.

Det är fel väg att gå för Sverige som anses vara ett föregångsland när det gäller djurvälfärd, menar Michel Courat vid den europeiska djurrättsorganisationen Europgroup for Animals som jobbar nära EU-parlamentet.

– Det kommer att vara kontraproduktivt för bilden av Sverige som gått i täten för djurvälfärd i Europa, säger han.

Michel Courat är mycket bekymrad över hur djurvälfärden utvecklats i Sverige. Han är veterinär och sakkunnig i Eurogroup for Animals, en paraplyorganisation för europeiska djurrättsorganisationer.

I ett brev till Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) uttrycker han sin besvikelse över Djuromsorgsprogrammet.

Branschorganisationen Svenska Pig har i det storskaliga försöket bland annat testat att fixera suggor i fem dagar, vilket är längre än Djurskyddslagen tillåter i dag.

Svenska Pig vill undersöka om det kan rädda livet på fler nyfödda grisar som annars riskerar att klämmas ihjäl av suggan.

Men Michel Courat tycker inte att det är rätt väg att gå och tror att det kan förstöra Sveriges rykte som föregångsland när det gäller djurvälfärd.

– Bilden av Sverige kan skadas för en lång tid framöver, säger han.

Även i EU-parlamentets djurvälfärdsgrupp har frösöket väckt reaktioner. Den svenska EU-parlamentarikern socialdemokraten Jytte Guteland kritiserar Djuromsorgsprogrammets försök med att stänga in suggor bakom gallergrindar i fem dagar.

– Jag upplever att det spred en oro över att Sverige inte tar den här ledande rollen som en nation som står upp för god djurhållning. Det har varit en ledstjärna och visat en alternativ väg för EU, en väg som jag dessutom tror kommer att bli ännu mer framgångsrik framöver i en tid när konsumenter efterfrågar etisk produktion, säger Jytte Guteland.

Företrädare för den svenska grisnäringen har länge försökt att få andra länder i EU att följa de gemensamma reglerna för grisproduktionen.

Till exempel att inte rutinmässigt klippa svansarna av grisarna eller låta suggorna under lång tid vara fixerade bakom gallergrindar.

Jytte Guteland tror att de svenska försöken med utökad fixering av suggor kan göra att andra länders grisbönder väljer att fortsätta som förut.

– Om Sverige inte står upp och litar på sin egen hållning, att det finns en möjlighet att förena god djurhållning med en framgångsrik produktion då finns en risk att andra länder inte vågar välja den vägen. Så det är oerhört negativt, säger hon.