Nya metoder för att försöka lösa bristen på familjehem

1:53 min

Bristen på familjehem är stor i hela landet och situationen drabbar barnen hårt. Men flera av landets kommuner arbetar nu för att hitta sätt att snabbare rekrytera fler familjehem. Många kommuner väljer att samarbeta för att bli mer effektiva.

– Vi ser att vi får in många fler som är intresserade av att höra mer om sätt att ställa upp för utsatta barn, säger Agneta Blocksjö Attar, rekryteringsansvarig på familjehem Göteborgs stad

Runt om i landet pågår nu mycket arbete för att göra rekryteringen av familjehem mer effektiv. Det kan handla om samarbete över kommungränserna.

Samarbetet går ut på att man delar upp ansvaret för utbildning och handledning av familjehemmen. I Jämtland till exempel har flera kommuner börjat samverka.

Göteborgs kommun har, efter samarbete med bland annat Stockholm, fokuserat på att hitta nya och snabbare vägar att nå ut.

Traditionell annonsering i dagspressen ger inte så mycket effekt, säger Agneta Blocksjö Attar. Nu använder man sig istället av webben och Facebook, och satsar också mycket på kampanjer och att synas på stan.

Behovet av familjehem är stort. Bara i Göteborg väntar just nu 90 barn på att få komma till ett familjehem. Josefine Mikaelsdotter i skånska Ängelholm kom till ett familjehem i yngre tonåren och det förändrade allt för henne.

– I den åldern kanske det verkar som att man inte behöver något stöd alls. Man kanske tror att man är vuxen och klarar sig själv, men det är då man behöver sina föräldrar som allra mest, säger hon.

Att behovet av familjehem ökar beror bland annat på att det är fler barn som behöver en familj. Forskning visar att barn mår bättre av att leva i en familj framför att bo på en institution.

Därför vill man i dag placera fler barn i familjer, säger Agneta Blocksjö Attar. Hon tycker det är bra att allt fler kommuner börjar samarbeta, men efterlyser en nationell satsning.

– Det här är frågor som berör hela landet. Alla kommuner har situationen där man har brist på familjehem, och det står barn i kö som behöver komma till en annan familj än sin egen, säger Blocksjö Attar.