P4 Göteborg granskar skolan

Elever som kränker andra får stanna hemma

1:28 min

På Kunskapsskolan Krokslätt använder man den ovanliga metoden att elever som kränker andra får stanna hemma en dag från skolan. Det är ett av skolans arbetssätt för att komma åt problem i skolan.

Anmälningar om hot och våld på skolor ökar enligt siffror från Arbetsmiljöverket. En skola som jobbar med att få ner de siffrorna och dessutom minska kränkningar och fula ord är Kunskapsskolan Krokslätt. Där jobbar man efter ett system där eleverna får stanna hemma en dag om de kränker någon annan. Det är något eleverna på skolan har delade meningar om.

- Jag tycker att det är jättebra för då sköter man sig och då vet man vad man inte får göra, jag tror folk hejdar sig och tänker på det lite extra i alla fall. 

- Jag tycker att det är för mycket, att stanna hemma en dag så missar man mycket. Kanske kan man ringa hem eller något men att stanna hemma tycker inte jag det är bra.

Kunskapsskolan Krokslätt har i samråd med föräldrarna kommit fram till det här arbetssättet. Att jobba så här är ovanligt. Ingen annan skola som vi har varit i kontakt med har hört om ett liknande arbetssätt och det har inte heller Karin Pleijel (MP)som är politiskt ansvarig för utbildningen i Göteborgs stad.

- Det låter lite vanskligt eftersom det viktiga är att man är i skolan om man ska få kunskaper, så jag kan inte uttala mig om just den här metoden. Jag tycker generellt är det bra att man utvecklar skolans arbetsverktyg, det är positivt.

Niklas Dahlström som är rektor på Kunskapsskolan Krokslätt är nöjd över hur det har varit att jobba på det här sättet och att antalet ansökningar till skolan inför hösten har fördubblats jämfört med i fjol ser han som ett kvitto på att arbetssättet fungerar.

- Det känns väldigt skönt att kunna vara så tydlig på den punkten. Det är ingen som vill gå till sin arbetsplats och vara orolig för att bli utsatt för knuffar eller tillmälen. Det gäller alla åldrar, alla arbetsplatser så det är klart att vi ska ha det här också, säger Niklas Dahlström.