Ministern: Energiunionen ett stöd i klimatpolitiken

2:04 min

Igår presenterade EU-kommissionen ett initiativ för ökat samarbete i energifrågor mellan EU-länderna - en energiunion. Syftet är att minska beroendet av enskilda energileverantörer, där oron för ett beroende av rysk gas spelar in. Energiunionen skulle också kunna bidra till att klimatfrågan lyfts, tror energiministern.

– Ja, i allra högsta grad, i alla fall om den har den här inriktningen. Det är klart att jag ibland känt en oro, särskilt i skuggan av den rysk-ukrainska krisen, att energiförsörjningsfrågan helt och hållet skulle fokuseras på kol och gas. Men jag tycker det förslag kommissionen nu lämnar har ett tydligt fokus också på både energieffektivitet och på förnybart och det tror jag är rätt och riktigt, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Enligt EU-kommissionen är den renaste energin den som inte går åt. Därför bör energin användas mer effektivt och med större andel från förnybara källor.

Dessutom ska EU sträva efter att sänka koldioxidutsläppen. Det är delar som känns igen från EU:s klimatpaket som alltså finns med när Energiunionen sjösätts.

Men medan en del klimatframsteg har låtit vänta på sig, så har de fått medvind av lusten i många länder att slippa beroendet av rysk gas och olja.

Energiunionen handlar om att länder ska öka sin energisäkerhet - att minska beroendet av enskilda leverantörer.

Hittills har det i flera länder skett genom att bränna mer kol, som i Polen.

Men Energiunionen vill öka energisäkerheten genom att låta mer elkraft flöda mellan EU-länderna .

Både genom att ändra regler och förutsättningar för en mer internationell energimarknad, och genom att bygga ut elnät och kablar.

Miljöpartiets ledamot i EU-parlamentet, Peter Eriksson, ser också han gemensamma elnät som bättre förutsättningar för mer förnybar el.

Medan Naturskyddsföreningen och Greenpeace ser både hot och möjligheter, beroende på politiska beslut i de olika EU-länderna.

– Å ena sidan säger man att man ska minska sitt fossilberoende, och samtidigt vill man inte utesluta satsningar på vare sig kol eller gas, när man istället borde satsa på förnybart och energieffektivisering, säger Isadora Wronski som arbetar med klimat och energi på Greenpeace i Sverige.