Allt fler klagar på sjukvården i länet

1:34 min

Under 2014 fick Patientnämnden i Västerbottens läns landsting in 723 ärenden. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2013. Det är en slimmad organisation, konstaterar Per Åkerström, kanslichef på Patientnämnden.

-Det framkommer att det är en väldigt slimmad situation både i primärvården och i sjukhusvården, så det finns väldigt lite tid över för patienter att ställa frågor, få information, och ta till sig information. Det är någonting som kommer fram i många ärenden , säger  Per Åkerström som är kanslichef på Patientnämnden i Västerbottens läns landsting.

Drygt hälften av ärendena, 53 procent, rör vård på sjukhus. Flest anmälningar till antalet kom till ortopedi, vuxenpsykiatri och kirurgi. Nära hälften av anmälningarna rör läkare.

200 av de 700 ärendena rör primärvården, vårdcentralerna, och där är bristen på kontinuitet ett återkommande klagomål. Men även problem med receptförnyelse, remisser som inte skickats eller fördröjts, och patienter som velat boka tid men fått veta att läkartiderna är slut för dagen.

-Det är långa väntetider, tillgänglighetsfrågor, det är svårt att komma åt att ställa frågor, svårt att ringa upp och svårt att få svar, sammanfattar Per Åkerström.

Patientnämnden konstaterar i sin årsredovisning att ett ökat antal ärenden har sitt ursprung i inställda eller uppskjutna operationer. Och att alltfler klagomål är komplexa ärenden där flera vårdenheter är inblandade. Tio procent av ärendena rör klagomål på bemötande i vården.

-Ibland kan det vara det att man inte känner sig tagen på allvar, att man inte blir lyssnad på. Det är nog det vanligaste när det gäller bemötande-frågor, säger Per Åkerström.

Patientnämnden finns för att hjälpa patienter som inte är nöjd med vården. Man har inga diciplinära befogenheter men ska främja kontakten mellan patient och vård och informera om patientens rättigheter. Men blir det bättre sen, när någon klagat?

-Vi hoppas ju på det. det är det som är meningen, att det ska bli bättre. Om man inte talar om att det är problem så att verksamheten har en möjlighet att göra någonting åt det, så funkar det ju inte, säger Per Åkeström.

Allvarliga brister i vården kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg och en del ärenden från patientnämnden hamnar där. Anmälningarna till patientnämnden ökar lite varje år. De var alltså 729 under 2014. Men är det mycket eller lite?

-Med tanke på hur enormt många som besöker vården varje dag och hela året så kan det tyckas lite. Men för varje person som anmäler till oss så är det naturligtvis viktigt att få svar på sina frågor och få hjälp och komma till rätta med problemen, säger Per Åkerström.