Krav på fler bussturer

På de senaste åren har antalet bussturer mellan Svarttorp öster om Huskvarna och Jönköping minskat kraftigt, och nu skriver flera organisationer och sammanslutningar i Svarttorp till kommunledningen och ber om förbättringar.

Numera går det två turer från Svarttorp till Jönköping och tre turer i motsatt riktning per dag, och då enbart på skoldagar, skriver man i brevet.

Ibland passar inte bussarna skoltiderna ens, menar organisationerna, och de vill ha en dialog med kommunen och länstrafiken om bussturerna.