Jordbruksverket sänker skyddsnivån för fågelinfluensa

Eftersom spridningen av fågelinfluensa i Europa uteblivit har Jordbruksverket nu beslutat att återgå till skyddsnivå 1, vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Det finns fortfarande en viss risk för spridning med vattenlevande fåglar och därför är det viktigt att ha goda skötselrutiner.

Den 18 november 2014 fattade Jordbruksverket som förebyggande åtgärd beslutet att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Den 5 november 2014 informerades EU-kommissionen av tyska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressivt fågelinfluensavirus av subtypen H5N8 i en kalkonbesättning med 31.000 fåglar i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Smittan hade spridit sig och det fanns det smittade besättningar i både Nederländerna och Storbritannien. H5N8 har aldrig tidigare påvisats i Europa.