Efter IVO:s kritik – Tierpspolitiker anser inte att fel beslut fattats

2:11 min

En av de ansvariga politikerna i Tierp svarar nu på kritiken om att kommunstyrelsen flera gånger låtit bli att utreda anmälningar om barn som far illa, trots att anmälningarna enligt Inspektionen för vård och omsorg borde ha lett till att utredningar inletts.

Det handlar bland annat om ett barn som ska ha haft självmordstankar och ett annat barn där misstankar fanns om att det utsatts för våld. Men Miljöpartiets Kenneth Gunnarsson säger att han inte tycker att han och de övriga politikerna i kommunstyrelsen fattat fel beslut i de här fallen.

– Vad jag känner till har det inte begåtts några fel i de enskilda ärendena, säger Kenneth Gunnarsson (MP).

Har ni fattat rätt beslut i de här fallen, barnet som hade självmordstankar och barnet som misstänktes ha utsatts för våld?

– Jag tänker inte gå in i något enskilt fall och kommentera det, jag har inte underlag heller att kunna bedöma det just nu. men vi har inte fått några rapporter om att det handlagts på fel sätt, nej.

Som P4 Uppland tidigare rapporterat har Inspektionen får vård och omsorg, IVO, gjort en granskning av hur politikerna i kommunstyrelsen i Tierp hanterat anmälningar om barn som far illa, och inspektionen fann vid granskningen stora brister.

Bland annat gällde det bristfällig dokumentation i de enskilda ärendena, något som gjorde att det var svårt att se varför politikerna fattat de beslut som de fattat och att få en klar överblick över vad som hänt i de enskilda ärendena.

IVO ifrågasatte också flera enskilda beslut som kommunstyrelsen fattat om att inte inleda en utredning trots inkommen anmälan. Det gällde alltså anmälningar om självmordstankar, våld mot barn och även en anmälan om psykisk ohälsa hos en förälder till ett spädbarn och där IVO bedömde det som "en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte inlett utredning".

Men Miljöpartiets Kenneth Gunnarsson säger att han inte har sett belägg för att det skulle handla om felbeslut i de här fallen, utan han vill koncentrera sig på den mer generella kritik IVO riktar mot kommunen om brister vad gäller systematik och dokumentation, och där pekar han på att kommunen nu skaffat ett nytt datasystem för att få bättre ordning på anmälningarna som gäller barn:

– Ja, det behövs ett system för att kunna registrera, för att kunna följa upp, för att se att inga ärenden hamnar vid sidan om, och det byggde man upp under hösten och det är på plats nu, säger han.

Kan allmänheten lita på att den här hanteringen kommer att bli bättre från kommunens sida framöver?

- Absolut. Den är genomgången, den är uppdaterad för att vara anpassad efter dagens förutsättningar och den fungerar jättebra i dag, säger Kenneth Gunnarsson (MP) i Tierp.