BORÅS

Nu avgörs Rockborgens öde

1:30 min

Den grundades för över 40 år sedan, men nu kan Rockborgens framtid vara hotad. I dag röstar nämligen kulturnämnden i Borås för att dra in hela anslaget på en miljon kronor för föreningen.

– Vi har fått ett uppdrag att göra en allmän översyn av bidragen till kulturföreningarna, när vi tittar på avtalet så lever föreningen inte upp till avtalet, vad gäller antalet konserter och inriktningen, förklarar kulturchefen Eva-Lotta Franzén.

Looptroop Rockers, Markus Krunegård, Linda Pira, Mustasch, Melody Club, Mando Diao. Alla har spelat på den över 40 gamla anrika musikinrättningen Rockborgen. Men nu kan scenlamporna har släckt för sista gången. För i dag röstar nämligen kulturnämnden i Borås om att säga upp avtalet värt en miljon kronor.

Nämnden pekar på att Rockborgen arrangerat färre än de tio avtalade konserterna och att inriktningen varit för en allt för ålderstigen publik. Uppsägningstiden sträcker sig över ett år vilket innebär att föreningen kan fortsätta sin verksamhet över 2015. Även om avtalet sägs upp menar Eva-Lotta Franzén att det inte behöver innebära slutet för Rockborgen.

– Kulturnämnden har inte sagt att Rockborgen försvinner, men vi har inte heller sagt om det blir medel om det blir mer pengar, mindre pengar, samma pengar, det är ett öppet blad nu, så det är för tidigt att säga att Rockborgen försvinner, säger Eva-Lotta Franzén.