Landstinget måste kolla referenser för hyrpersonal bättre

Landstinget Dalarna måste bli bättre på att kolla upp tillfällig personal som tas in på vårdcentralerna. Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har vid en granskning funnit att det brister i patientsäkerheten i samband med att hyrd personal tas in.

IVO ställer nu krav på att landstinget tar in fler referenser innan dom tar in hyrpersonal och att dom gör bättre uppföljningar av hur personalen fungerar.