Ingen svarar pensionärerna

Politikerna ignorerar protesterna mot flyttningen av distriktssköterskan i Örby.
PRO i Örby är besvikna på politikerna som inte svarar på deras brev med 750 namnunderskrifter som de lämnade för ett halvår sedan.

Vem som ska sköta dialogen med de medborgare som protesterar, verkar ganska oklart.
Hälso- och sjukvårdsnämnden säger att det är primärvården, men primärvården säger tvärtom. Fast samtidigt tar primärvården på sig ansvaret.
Lena Johansson, ordförande i primärvårdsstyrelsen säger att de ska svara snarast nu...