آنکاربری از نامزدی رهبری حزب دموکرات مسیحی کنار کشید

آکو آنکاربری، دبیر سیاسی حزب دموکرات مسیحی، نامزدی خود را برای مقام رهبری این حزب پس گرفت. او به خبرگزاری سوئد گفته است که دلیل این کناره‌گیری این است که او احساس نمی‌کند که از پشتیبانی اعضای این حزب برخوردار است. آنکاربری همچنین اعلام کرده که از شورای رهبری این حزب نیز استعفا خواهد داد. اکنون برای جانشینی یوران هگلوند رهبر پیشین حزب دموکرات میسحی، سه نفر رقابت خواهند کرد، ابا بوش تور، یاکوب فورش‌مد و پرنیلا گونتر این سه نامزد هستند.