Ja till Karlavagnstornet från försvaret

Försvarsmakten har inget att invända mot det 260 meter höga Karlavagnstornet på Lindholmen. Höjden och husets placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika "tekniska system".

Försvarsmakten har inget att invända mot det 260 meter höga Karlavagnstornet på Lindholmen. Höjden och husets placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika "tekniska system".

– Vi har fått besked från Försvarsmakten som säger att de analyser som gjorts av höjden och placeringen av tornet inte visar någon konflikt med riksintresse för totalförsvaret, säger Ola Serneke, VD på SERNEKE i ett pressmeddelande.

Ett liknande projekt i Stockholm, det planerade 237 meter höga Tellus tower i Stockholm fick nej på samma grunder för några veckor sedan. Tornet behöver krympa med 200 meter för att inte störa de tekniska systemen.

Karlavagnstornet väntas börja byggas i Göteborg i slutet av nästa år. Karlavagnstornet är en del av ett större område som totalt kommer att bestå av 15 kvarter med bland annat bostäder och kontor.