Värnamo

Bajsande barn stör i simhallen

Tio gånger bara i år har bassängerna i Värnamo fått stänga sedan det bajsats i vattnet.

I år har det skett vid tio tillfällen att simhallen i Värnamo har fått stänga av bassängerna för att rena dem, istället för normalt mindre än en gång i månaden.

Från simhallen har man börjat undra om det är någon som medvetet saboterar, skriver Värnamo Nyheter.

Reningen görs genom att höja klorhalten kraftigt och, när bakteriehalterna är borta, sedan återställa. Det kan ta flera timmar och de som är och badar i simhallen blir ofta irriterade eller ledsna.