Fler bilar med bättre avgasrening

Allt fler personbilar har modern avgasrening. De orenade bilarna står för bara cirka tre procent av trafiken, enligt en kartläggning som Motormännens Riksförbund gjort. Det är en minskning med sju procentenheter på tre år.

För 15 år sedan blev det obligatoriskt med katalytisk avgasrening på nya bilar.

Katalysatortekniken minskar bilarnas utsläpp av kolväten, kväveoxid och koloxid med cirka 95 procent. Däremot hjälper det inte mot utsläpp av växhusgasen koldioxid.