Linköping

Narkotikaklassade läkemedel försvunnet vid vårdboende

I Linköping har narkotikaklassade läkemedel försvunnit vid ett av kommunens vårdboende. 

Det var en ansvarig sjuksköterska som upptäckte att det saknades narkotiska preparat hos en av vårdtagarna och vid en kontrollräkning visade det sig att det saknades mediciner hos ytterligare tre boende.

Att narkotikaklassade läkemedel försvunnit är både polisanmält och anmält enligt Lex Sarah.

Efter händelsen har verksamhetschefen infört rutiner om vem som får dela ut läkemedel vid varje arbetspass och även sett till att det installeras lås på medicinskåpen i de boendes badrum.