سه رستوران در مالمو، در فهرست بهترین‌های دنیا

راهنمای رستوران‌های دنیا به نام میشلین که درفرانسه منتشر می‌شود، با اهدای ستاره به سه رستوران در مالمو، آنها را وارد این فهرست مشهور و پراعتبار کرد. این سه رستوران، ولمرس، بلوم این د پارک و آمبیانس نام دارند.

بدین ترتیب، مالمو سومین شهر سوئد شد که رستوران‌های در فهرست میشلین دارد. با احتساب این این سه رستوران، ۱۸ رستوران در شهرهای استکهلم، یوتبوری و مالمو در فهرست بهترین‌های دنیا رار گرفته‌اند. دورستوران ماتیاس دالگرن و فرانتزن در استکهلم با داشتن دوستاره از میشلین، بهترین رستوران‌های سوئد به نظر این راهنما هستند.