Hönsbajs kan rena avloppsvatten

Hönsbajs och gammal tång som renar avloppsvatten - det är en idé som nu ska testas i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla.

Metoden har utvecklats av forskare på Högskolan Kristianstad och syftar till att hitta billiga och förnyelsebara sätt att rena vattnet från läkemedelsrester, det skriver tidningen Hav & Vatten. Andra saker man ska testa är pellets, pilträd, kokosnötskal och kobajs.

Med metoden hoppas man också kunna fånga upp exempelvis metaller, flamskyddsmaterial, fosfor och plastpartiklar. På så sätt kan metaller och näringsämne samla på reningsverken och återvinnas.

Anledning till försöket är att svenska reningsverk är inte byggda för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och varje år rinner stora mängder ut i vattendragen.