Skräpstatus på Saab och Volvo

Dom båda amerikanska biljättarna General Motors och Ford har fått sänkt kreditbetyg och har hamnat i skräpstatusfacket. Det betyder att bolagen kan få svårare att låna och lånen blir dyrare. Sänkningen till skräpstatus drabbar bolagens alla olika märken, bland annat Volvo och Saab.

Det är kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s som har delat ut en jättesmäll till den amerikanska bilindustrin. Så beskrivs det i alla fall i den ärevördiga affärstidningen WallStreet Journal idag.

Jättesmällen beror på att det finns tveksamheter kring dom båda bolagens strategi att klara dels höga hälsovårds- och pensionskostnader för dom anställda, dels dom ökade materialkostnaderna och dels att bolagen är så beroende av att sälja bilar som kallas SUV. Dessutom tappar de marknadsandelar på sin egen hemmaplan, USA, där framför allt japanska Toyota går starkt.

Det är alltså inte bara i Sverige det finns frågetecken kring SUV:arna. Här är det miljöaspekterna som tas fram, i USA sjunker försäljningen kraftigt, det handlar om rent ras i april, och det är kopplat till höjda bränslepriser i USA, men också ett åldrande modellprogram. Försäljningen av SUV:ar har varit en riktig succé för både GM och Ford dom senaste tio åren, och merparten av vinsterna och kassaflödet har kommit från SUV:arna, enligt Wall Street Journal.

Det sänkta kreditbetyget tas som ännu ett tecken på den amerikanska bilindustrin kris. Och nu talas det om att lägga ner fabriker i USA för att minska på överkapaciteten.

För GM:s del, med 324 000 anställda, kan det också handla om att minska på antalet modeller och varumärken under GM:s paraply. Tidskriften Business Week skriver i senaste numret att GM i stå fall skulle göra sig av med tre bilmärken, nämligen Pontic och Buick, som båda knappt har några köpare utanför USA, och Saab.

För Fords del betyder sänkningen till skräpstatus att alla varumärken under Fords paraply drabbas. Det betyder att även Volvo personvagnar finansbolag Volvofinans nu har placerats på Standard & Poor’s bevakningslista med negativa utsikter. Det innebär att bolagets långsiktiga kreditbetyg riskerar att sänkas. Volvofinans ägs till lika delar av Ford Credit International och de svenska Volvoåterförsäljarna.