Helsingborg

Familjehemsregler behöver ses över

2:03 min

Bristen på familjehem är ett stort problem som de omhändetagna barnen får betala ett högt pris för.Som det ser ut idag bli barn sittande på jourhem i månader i väntan på en familj.För att förändra situationen för alla de kommuner som dras med det här problemet behövs en förändring i systemet enligt Susanne Lantz, verksamhetschef på Helsingborgs stad.

Hon och fler med henne anser att det behövs en ordentlig förändring i systemet. De förutsättningar som idag finns håller inte. Familjehemsuppdragen är inte tillräckligt attraktiva, bland annat för att de inte ses som vanliga jobb.

- Vi måste ändra vår syn på vad ett familjehem är. Det är inte ett ideellt arbete att ta emot de här barnen, utan det är faktiskt ett jätteviktigt uppdrag och då måste vi också ge våra viktiga familjehem de förmåner och de trygghetssystem som alla andra har som jobbar.

Som familjehem är man idag uppdragstagare åt socialnämnden men inte anställd. För uppdraget får man arvode, alltså lön och den beskattas, men berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Det här är aspekter som Susanne Lantz menar att man bör se över för att locka fler.

- Det handlar inte bara om att utbilda och ge kunskap, utan det handlar också om att ge dem rätt förutsättningar. Då kan vi kanske också ställa andra krav, säger hon.

Bristen på familjehem medför också ökad risk för att barn placeras i familjer som inte hade varit ett alternativ, eller blivit godkända om det funnits fler valmöjligheter. Det här bekräftar flera socialsekreterare i de kommuner vi varit i kontakt med.

- Idag har vi 20 barn som vi inte har ett endaste förslag till, som väntar på en familj. Och jag vet att andra kommuner som Göteborg har ännu fler, så det här är ett stort bekymmer.