Thomas Östros till Washington

Uppsalabon Thomas Östros har nominerats till ett nytt jobb på IMF, Internationella valutafonden i Washington.

Östros, som i många år varit socialdemokratisk politiker och innehaft flera ministerposter, är i dag vd för Bankföreningen.

Regeringen har nominerat honom som exekutivdirektör med uppdrag att föra de de nordiska och baltiska ländernas talan inom IMF. Förordnandet är fyraårigt och börjar i januari nästa år.