Ekonomiskt bidrag till Västanå Teater

Västanå Teater i Sunne får ett bidrag på drygt 2,5 miljoner kronor, det efter att Boverket under onsdagen beslutade om vilka kulturlokaler runt om i landet som skulle få bidrag.

Även Torsby Finnskogscentrum får ett tillskott på 365 000 kronor.

Boverket skriver i ett pressmeddelande att bidragen framför allt gått till byggnadsåtgärder som ska förbättra den fysiska tillgängligheten i lokalerna, framför allt till hissar.

Totalt fördelar Boverket under 2015 nästan 10 miljoner kronor till 17 stycken icke statliga kulturlokaler runt om i landet.