PTS: Mycket ovanligt att sådant händer

1:24 min

En kraftig brand i ett industriområde i Pajala slog helt eller delvis ut det fasta bredbandet i flera kommuner i Norrbotten. Det var fibernätet som går genom byggnaden som brunnit som skars av och det slog hårt mot samhället.

– Ja, det nätberoende patientjournalsystemet ligger delvis nere i Pajala även om reservkapacitet gör att akuta patienters journaler och läkemedelsordinationer för inneliggande patienter går att komma åt. Den kraftiga branden i Pajala där ingen kom till skada skedde i en byggnad där OpenNets fibernät går. Datatrafiken i stadsnäten i Jokkmokk och Gällivare har därför också påverkats, säger Iris Rönnkvist som är verksamhetschef vid Pajala hälsocentral.

Att något sådant här sker är mycket ovanligt säger Anna Wibom på Post- och telestyrelsens, PTS, nätsäkerhetavdelning.

– Av de incidenter vi får in så har det egentligen bara brunnit ett tillfälle sedan 2012 och det var en tunnelbrand här i Stockholm som slog ut delar av en stadsdel.

Samtidigt säger Anna Wibom, och hänvisar till PTS årliga bredbandskartläggningar, att sårbarheten när det gäller fasta bredbandsnät generellt sett är större i glesbygd där konkurrensen är mindre bland nätägarna.

– Ju längre ut från tätbebyggda områden desto mindre konkurrens. Och vad säger det om sårbarheten för sådana här händelser? Ja, det blir ju mer sårbart om du bara har en operatör att luta dig emot, säger Anna Wibom.

Branden i Pajala är nu släckt och datanätet ska fungera igen i stora delar av Pajala