Uppsala industriminnen handlade idag om Fabriks AB Osmund

4:03 min

"Idag är det inte så uppenbart varför det nya bostadsområdet i den centrala stadens södra del fått namnet Industristaden. Går man däremot tillbaka några år inser man att stadsdelsnamnet är välfunnet och att det är ett sätt att hedra alla dem som byggde upp och arbetade i de industrier som en gång fanns här. En av dessa var Fabriks AB Osmund" / Roland Agius

I i mitten av 1910-talet bestod företagets huvudsakliga tillverkning av olje- och gaseldade industriugnar, härdugnar, smidesugnar, blåsmaskiner och nitrit-värmeugnar. Osmunds tillverkade också lokomotivhjulringar, evakuerings­ventiler, högtrycksfläktar, transportrullar till brädgårdar m.m. År 1936 infördes i produktionsprogrammet en patentskyddad tillverkning av temperatur­regulatorer, som marknadsfördes under namnet ”FABO”.

Många av fabrikens produkter exporterades till de flesta av Europas länder, men också till länder i Sydamerika, Asien och Afrika.

På grund av generationsskifte sålde familjen Lundberg 1976 företaget till Ugnsbolaget Tabo i Stockholm som tillverkar destruktions- och kremations­ugnar. Verksamheten vid Osmunds fortsatte, nu med namnet Ugnsbolaget Tabo fram till 1980 då detta bolag försattes i konkurs och ett 90-tal anställda förlorade sina jobb.