Säkrare tågövergångar i Torpshammar

Hastigheten för tågen genom Torpshammar ska sänkas. Det är en av flera åtgärder för att öka säkerheten.

Det förekommer att folk genar över järnvägsbron över Gimån mellan de olika delarna av samhället och det här oroar Trafikverket och Ånge kommun som vill få folk att förstå hur farligt det här är och dessutom förbjudet.

Nu ska tågen gå långsammare och det ska sättas upp signaltavlor så att tågen ska tuta under dagtid när de passerar samhället. På sikt planerar man också att bygga en gångbro som förbinder samhället över ån. Den kan stå färdig nästa år, säger Ove Skägg på Ånge kommun.