"Organdonatorer bör få gratis vård"

Den som donerar ett organ bör få gratis sjukvård resten av livet. Det föreslår moderaterna i landstinget.

- Om man ställer upp under sin livstid och donerar organ till en annan person, framför allt njurar men andra organ också, så vill vi att man ska få ett guldkort till sjukvården som innebär att man för resten av sitt liv får fri sjukvård, säger Marie Ljungberg Schött, moderat i landstinget, till Radio Stockholm.

- Varför är det så svårt att få donatorer idag?

- De flesta människor är väl lite rädda för ingreppet. Man tar en bit av sin kropp och ger till någon annan. Det är en ganska lång konvalescens efteråt och man mår inte sådär jättebra. Det är framför allt anhöriga som donerar, men även andra som vill göra en insats för en annan människa. Det tycker vi är jättefint och då tycker vi att man kan premiera det med den lilla, lilla moroten att man får fri sjukvård för resten av livet när man så behöver, säger Marie Ljungberg Schött.