Hyresgäster i Husby protesterar mot Svenska Bostäder

Hyresgäster i Husby i nordvästra Stockholm protesterar nu mot hyresvärden Svenska Bostäder. Hyresgästerna tycker inte att Svenska bostäder tar sitt ansvar för området, säger Mumtaz Mayeem, som i förra veckan anordnade ett välbesökt protestmöte.

- Det är inget underhåll. Vi får ingenting tillbaka för all den hyra vi betalar, säger Mumtaz Mayeem, och exemplifierar med trasiga hissar som förhindrar hyresgäster att komma ut med barnvagnar.

Listan över klagomål från hyresgästerna kan göras lång. Det handlar om att det är skräpigt, att husen underhålls dåligt och att kommunikationen med hyresvärden inte fungerar. Därför tog Mumtaz Mayeem initiativ till mötet här om veckan, då ett hundratal personer dök upp för att diskutera problemen.

Men någon representant för hyresvärden Svenska Bostäder dök inte upp vid mötet. Yngve Persson, områdesansvarig på Svenska bostäder, förklarar att det berodde på att inbjudan kom med alltför kort varsel. Enligt honom lägger Svenska Bostäder ner mer pengar per kvadratmeter i Husby än i de flesta andra områden, men han håller med om att det skulle behövas mer.

- Jag kan ju säga, att vi är ändå inte nöjda. Det stora slitaget och den omfattande nedskräpning som faktiskt finns gör att vi känner att vi ständigt ligger efter. Vi i förvaltningen arbetar just nu med att ta fram förslag till en förbättrad skötsel och ett förbättrat underhåll, säger Yngve Persson på Svenska Bostäder.