Västeråsföretag hoppas på Polen

1:38 min

Polen är det land i EU som får mest EU-bidrag för att ställa om sin energisektor. När landets kolkraftverk nu ska moderniseras hoppas svenska miljöteknikföretag på en växande marknad. Ett av företagen är Radscan i Västerås.

– Kombinationen mellan EU-bidrag och ett ökat fokus på minskade koldioxidutsläpp, hoppas vi leder till ytterligare affärer, säger Tomas Börgesson, vd på Radscan i Västerås.

Radscan ska snart inviga den första rökgasanläggningen som företaget byggt i Polen. Det är en bioeldad panna på 80 megawatt i staden Bialystock. Företaget har kompletterat med rökgaskondensering - en teknik som tillvaratar ytterligare 25 megawatt. Energi som annars bara gått ut ur skorstenen.

Polen är i dag ett av de mest kolberoende länderna i Europa med en stor gruvnäring och stora koleldade värmekraftverk. Inom EU är trycket stort på att Polen ska ställa om sitt energisystem.

Flera svenska företag hoppas därför på en kraftigt växande marknad för miljövänliga energilösningar. Omställningen ska ske delvis med pengar från EU.

Polen är den största nettomottagen inom unionen. Mellan 2014 till 2020 får landet över 100 miljarder euro i stödpengar som bland annat ska gå till förbättrade kommunikationer, forskning och energiomställning.

Men även om det nu finns mycket pengar på en stor marknad och ett stort politiskt intresse, både i och utanför Polen, tror Tomas Börgesson på Radscan att man måste ha tålamod innan det blir några affärer.

Det tog över tio år innan Västeråsföretaget fick sin första order, den i Bialystock, berättar han på plats i Warszawa.

– Man ska nog vara inställd på att förändringen tar tid. Det är inget som sker över en natt, säger Tomas Börgesson.